כתובתנו:
רח’ הארבעה 21, קומה 10, מגדל פלטינום,
תל אביב 6473921

 

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 20084,
תל אביב 6120002

 

טלפון:
03-6858080

 

פקסימיליה:
03-6859090

 

דוא"ל:
office@kossowsky.org