'חיים קוסובסקי-שחור ושות

עורכי דין ונוטריונים

Haim Kossowsky-Shachor & Co.

Advocates & Notaries

pin

Address:

Platinum Tower, 10th floor, 21 Ha’arba’a St.,
Tel-Aviv 6473921, Israel

envelope

Postal address:

P.O. Box 20084,
Tel-Aviv 6120002, Israel

tel

Telephone:

972-3-6858080

print

Fax:

972-3-6859090

earth

E-mail:

office@kossowsky.org

Contact us: